FAQ - často kladené dotazy

FAQ - často kladené dotazy

Na jakém principu stropní vytápění funguje?

Stropní vytápění funguje na principu sálavého tepla, podobně jako slunce. Sálavé teplo ohřívá přímo i nepřímo všechny objekty. Podlaha pod stolem se ohřívá nepřímým tepelným sáláním (o ca. 0,5° méně než přímým sáláním). Tajemství spočívá ve výměně sálavého tepla. Dosavadní tepelné plochy (podlahové topení, radiátory) ohřívají vzduch a ten cirkulací ohřívá zbytek místnosti. Stropní vytápění funguje jako slunce na principu výměny sálavého tepla mezi teplými a studenými plochami. Tak se z chladnějších povrchů absorbuje více energie ve formě tepelného sálání než mohou sami do okolí vydávat (chladnější těleso odebírá tepelným sáláním více energie než samo vydává, proto se ohřívá). Neohřívá se tedy přímo vzduch, ale přímo i nepřímo od stropu všechny plochy. Sálavé teplo je, stejně jako viditelné světlo, elektromagnetická vlna v infračerveném (dlouhovlnném) poli. Také známé jako infračervené světlo nebo tepelná vlna. Podíl sálavého tepla na celkovém vydávaném tepleném výkonu je u stropního vytápění v porovnání s každým jiným plošným vytápěním největší a dosahuje až 98%.

Čím vyšší je podíl tepelného sálání na potřebném přívodu tepla, tím teplejší jsou povrchy (stěny, podlaha, nábytek atd.) v místnosti. Čím teplejší jsou povrchy v místnosti, tím nižší může být teplota vzduchu při stejném pocitu tepla pro člověka.  


  Budu ze stropního topení mít horkou hlavu?

  NE! Teplota odraženého paprsku ze stropu je ca. 23 – 25°C (max. 28°C - 30°C v koupelně). Hlava má ale povrchovou (ne tělesnou) teplotu kolem 32 °C. Proto nemůže „studenější“ strop hlavu ohřívat.


   Stropní vytápění hřeje díky tepelnému sálání. A podlahové vytápění? Rozdíly.

   Teplejší plochy vyzařují tepelné sálání. Podlahové topení ohřívá nejdříve vlastní betonovou vrstvu (5-6cm), pak podlahovou krytinu (2cm) a nakonec se ohřívá přímo vzduch u podlahy. Teplý vzduch stoupá a dochází k cirkulaci teplého a studeného vzduchu, která s sebou nese prachové částice, roztoče atd. Tento děj (konvekce) odebírá podlaze při vytápění až 70% tepla. Když je místnost prohřátá, odebírá stoupající vzduch podlaze ještě cca 30% tepla pro udržení teploty. Pak už prohřátá místnost nevykazuje potřebu tepla jako při vytápění, klesá celkový vydávaný tepelný výkon a tím i množství tepelného sálání.


    Rozdíly oproti vytápění ve stěnách?

    • Při vytápění procházejícím uvnitř stěn se stěny nemohou zastavět nábytkem
    • Strop je jako tepelná plocha pro využití neomezený
    • Stropní vytápění nabízí rovnoměrné osvětlení místnosti infračerveným světlem / tepelným sáláním


     Nevýhody topných těles

     Ohřívaná místnost je při stávajících plošných topných tělesech ohřívaná ze 70 – 90% cirkulací vzduchu (konvekcí). A pouze z 10 – 30 % tepelným sáláním. Vysoká cirkulace a omezené sálání tepla znamená teplý vzduch a studené povrchy (obzvláště podlahy a zdi). To vede k přetrvávajícímu pocitu chladu, který se musí vyrovnat vyšší teplotou vzduchu (spotřebou energií).
     Velké ohřátí zimního vzduchu, s jeho malým celkovým obsahem vody, významně snižuje relativní vlhkost vzduchu (často pod 35%). Následky jsou:

     • Suchá sliznice především očí a nosu
     • Zvýšené zatížení vzduchu prachem
     • Vyšší elektrostatický náboj povrchů (obzvláště syntetických ploch)
     • Častý pocit nevětraného vzduchu
     • Vysoká spotřeba energií např. i kvůli častému větrání  


      Nevýhody podlahového vytápění

      U běžných podlahových vytápění, především u těch cenově výhodných, je mezi průměrnou teplotou vody a povrchem podlahové krytiny díky složení betonu a krytiny rozdíl ca 12 kelvínů. Podlaha je tak o 12 K studenější než průměrná teplota vody. U parket nebo koberců je tepelná ztráta ještě větší.
      U stropního vytápění Klimasan je spodní strana stropu jen o 2 – 7 kelvínů chladnější než průměrná teplota vody. Proto může být rozběhová teplota alespoň o 5 K nižší než u běžného podlahového topení.
      !! U podlahového vytápění si také musíte dát pozor na změnu výkonu kvůli podlahové krytině a nábytku!!
      Podlahové vytápění ohřívá vzduch v okolí podlahy. Ten pak stoupá a spolu s ním se zvedá i prach, roztoči atd.


       Vztah cirkulace k tepelnému sálání je následující:

       • Při vytápění ~ 70% oproti 30%
       • Prohřátí ~ 30% oproti 70%
       • Po každém otevření okna / dveří atd. ~ 70% oproti 30%
       • Průměrně ~ 50% / 50%


        Stropní vytápění

        Stropní vytápění zaručuje díky velkým plochám sálání rovnoměrnou teplotu v místnosti. Tepelné sálání absorbují všechny povrchy v místnosti až do 90%. Podíl sálání dosahuje až 98%.


         Jak vysoké jsou rozběhové teploty?

         Záleží na spotřebě tepla, venkovní teplotě, počtu osob v objektu, rozestupech profilů a variantě provedení. Rozběhové teploty se pohybují od 26°C do 40°C. Vždy je ale rozběhová teplota o 5 – 12K nižší než u běžného podlahového vytápění se stejným výkonem.
         Jakou reakční dobu má stropní vytápění?

         V závislosti na zvoleném systému a variantě provedení odpovídá reakční čas 5-15 minutám. Ohřátí na příjemná pokojovou teplotu trvá cca. 30 min -1,5 hod (při dostatečné schopnosti výkonu tepelného zdroje).  


          Jaké teploty v místnosti dosáhnu?

          V podstatě lze nastavit jakoukoliv běžnou (libovolnou) teplotu.
          Přitom jsou teploty vzduchu v místnosti a povrchů závislé na venkovní teplotě a teplotě vody. Odlišné měření předmětů (kontaktní měřící čidlo a infračervený měřič).

          1. Restaurace Rössle Lautrach, Německo:
          Teplota systému: 33/30°C
          Venkovní teplota: -6°C
          Spodní strana stropu: cca 28°C
          Pokojová teplota (vzduchu): 20°C
          Vnitřní strana obvodové zdi (U: 1,2W/m2K): 21°C
          Vnitřní stěna: 22°C
          Okno (2,0 W/(m.K): 19°C
          Nábytek a další zařízení: 22°C
          Kamenná podlaha: 21°C

          2. Obytný dům Markt Rettenbach, Německo:
          Teplota systému: 32/28°C
          Venkovní teplota: -12°C
          Spodní strana stropu: ca 27°C
          Pokojová teplota (vzduchu): 22°C
          Vnitřní strana obvodové zdi: 22,5°C
          Vnitřní stěna: 23°C
          Okno (1,1 W/(m.K): 21,5°C
          Nábytek a další zařízení: 23°C
          Kamenná podlaha: 22°C
          Dřevěná podlaha: 22°C
          Podlaha pod stolem: 21°C


           Mohu využít výhody systému Klimasan i v podkroví?

           ANO! Po aplikaci parotěsné folie (a eventuelně podkrovního těsnění) bude spodní konstrukce nosného laťování pro sádrokarton nahrazena topnou spodní konstrukcí Klimasan. Do profilů Klimasan se po montáži vtlačí tepelné vedení v podobě trubek. I tady je možné podle potřeby namontovat více tepelných / chladících obvodů.  


            Jak dosáhnu připojení / spojení vedení? Jak se dá systém opravit?

            • Volný konec trubky je uzavřen přívodem k rozdělovači.
            • Opravy, např. při navrtání trubky lze provést rychle a snadno s běžným nářadím
            • K určení místa vedení, při uchycování do stropu, lze použít jednoduchý přístroj na vyhledávání kovů nebo termická fólie.


             Jaké výhody má stropní vytápění pro pokojové klima?

             Topení pomocí tepelného sálání je pocitově velice příjemné. Je to nejpřirozenější způsob ohřevu místa, přesně podle vzoru slunce. Plochy ohřáté tepelným sáláním (podlahy, stěny, nábytek..) „odebírají“, kvůli nyní omezenému teplotnímu rozdílu k pokožce, lidem méně tělesného tepla. V případě chlazení dojde k opačnému efektu – chladnější strop absorbuje tepelné sálání z např. sluncem ohřátých povrchů (podlah, stěn, nábytku) i z lidí šetrným způsobem a postará se tak v létě o zdravé a příjemné klima bez obtěžujícího proudění vzduchu a rušivého hluku.  


              Jak se dá teplota ovládat?

              • Každá místnost se může díky centrálnímu ovládání nastavit samostatně.
              • V pokojích se teplota nastaví individuálně pokojovým regulátorem.
              • Je možné také nastavení teploty pro určité časové pásmo (programové nastavení), např. Konferenční místnost – pondělí 1.1. od 14.00 do 17.00, 23°C  


               Přináší stropní vytápění také úsporu energií?

               Díky rovnoměrnému ohřívání všech povrchů, minimální cirkulaci vzduchu a téměř žádnému rozdílu teplot v různých výškách místnosti je tento způsob vytápění vnímán velice příjemně. Teplota v místnosti může být o 2-3°C nižší  než u běžných topících systému založených na cirkulaci vzduchu (topná tělesa, podlahové vytápění).  To je srovnatelné s MÍSTEM NA SLUNCI při např. -5°C a bezvětří.

               Kromě toho je rozběhová teplota průměrně o 5-10K nižší než u běžných podlahových vytápění. (Rozdíl teplot se udává v kelvínech, 1 kelvín odpovídá 1°C) Přitom platí:
               1°C nižší pokojová teplota odpovídá ca 6% ušetřené energie
               1°C nižší rozběhová teplota snižuje náklady na energie o ca 2,5%
               Je tento systém použitelný v kanceláři nebo průmyslové stavbě? A do jaké výšky?

               I zde je stropní vytápění ideální, ať jde o prostor určený k pracovní nebo kancelářské činnosti, nemusí se brát ohledy na topná tělesa. I výhody pokojového prostředí se zde dají využít. Největší výhodou ale je, že se stropním vytápěním můžete prostory i chladit, což zaručuje především v kancelářích pohodné pracovní klima. Výška místnosti do 10m je bezproblémová. Přitom ještě každý objekt osobně překontrolujeme a přezkoumáme.  


                Jak funguje chlazení?

                V případě chlazení funguje celý princip opačně. Stropem proudí chladná voda, odebírá tepelné sálání z místnosti a odvádí tak teplo. Přitom při rozběhových teplotách nad 18°C nedochází ke kondenzaci. I tyto objekty Vám rádi přezkoumáme.  


                 Další výhody!!

                 • Téměř žádná konvekce – nevíří se prach, což je ideální především pro alergiky
                 • Všechny stěny i podlahu můžete zařídit nábytkem
                 • Je možné použít jakoukoliv podlahovou krytinu. Obklad podlahy nezmění tepelný výkon
                 • Na ohřátých a tím i suchých stěnách nevznikají plísně. Stejně tak na geometrických tepelných mostech („ horní vnější rohy“)
                 • Úžasné pokojové klima
                 • Nejvyšší míra spokojenosti
                 • Topení a chlazení v jednom systému
                 • Nejlepší poměr ceny a výkonu


                  +420 777 580 235